نرم افزارهای تخصصی آبیاری و زهکشی

نرم افزار HYDRUS - مهندسان صنعت آب و خاک

نرم‌افزار HYDRUS

نرم افزار HYDRUS یکی از نرم افزارهای قدرتمند در زمینه مدل سازی و شبیه سازی هیدرولیکی و هیدروژئولوژیکی است. این نرم افزار به متخصصین و محققین در صنعت آب و خاک این امکان را میدهد که فرایندهای پیچیده ای را در سامانه هیدرولیکی و خاکی، مدلسازی و تحلیل کنند.  یکی از بزرگترین ویژگی‌های نرم‌افزار HYDRUS، قابلیت تعریف پروفایل‌های خاک متنوع است. این نرم افزار به کاربران امکان می‌دهد تا پروفایل‌های خاک متنوع را با توجه به شرایط محیطی مختلف، تعریف و مدلسازی کنند. بنابراین می‌توان با استفاده از HYDRUS، تأثیر انواع خاک‌ها بر فرایندهای آب و خاک را تحلیل کرد و بر مدیریت منابع آب و خاک تأثیر بگذارید. نرم‌افزار HYDRUS از سازگاری بالا با داده‌های میدانی نیز برخوردار است و همچنین به مهندسان صنعت آب و خاک این امکان را می‌دهد تا داده‌های میدانی آب و خاک را به صورت مستقیم وارد کرده و در مدلسازی و تحلیل خود استفاده کنند. این ویژگی، اعتبار و قابلیت اعتماد نتایج مدلسازی را بهبود می‌بخشد.