گواهینامه‌‌های صلاحیت آب برهان

عضویت انجمن مهندسان مشاوران | آب برهان سانیا

عضویت در انجمن صنفی مهندسان مشاور


جامعه مهندسان مشاور ايران در تاريخ ١٣۵٢ تحت نام “جامعه مشاوران ايران ” تأسيس شده است. اهم اهداف جامعه عبارتند از:
– ايجاد يک نظام حرفه اي استوار بر اصول دموکراتيک براي کنترل و احقاق حقوق صنفي اعضاي جامعه و اعتلاي حرفه ” مهندسان مشاور”.
– دستيابي به استقلال فني و تکنولوژي پيشرفته منطبق با شرايط فرهنگي، اجتماعي، اقليمي و اقتصادي کشور.
– احراز صلاحيت به عنوان بالاترين مرجع فني – حرفه اي و مرجع ذيصلاح در مسائل حقوقي و حرفه اي در کليه زمينه هاي خدمات مشاوره فني
– دستيابي به شرايط مبتني بر عدالت و تقواي حرفه اي در جهت برقراري شرايط دموکراتيک از طريق مشارکت در تصميم گيري و مسؤليت ها با توجه به توانايي هاي بالقوه فني، حرفه اي اعضاء و توزيع عادلانه دستاوردهاي مادي و معنوي در واحدهاي مشاوره فني.

گواهی رتبه بندی نظام مهندسی آب برهان آوان

گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران حقوقی


مهم‌ترین دستاورد تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گرد هم آمدن دانش‌آموختگان می باشد و در این راستا رتبه بندی های مختلفی برای اعضای خود دارد. یکی از این رتبه بندی ها در زمینه آبیاری و زهکشی برای پیمانکاران آب می باشد. شرکت پیمانکاری آب برهان آوان دارای گواهینامه صلاحیت خدمات پیمانکاران در گروه تخصصی زیر از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می باشد:

- امور آب، تاسیسات آبی، آبیاری و زهکشی

گواهینامه صلاحیت نظام مهندسی آب برهان سانیا

گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مهندسین مشاور حقوقی


مهم‌ترین دستاورد تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گرد هم آمدن دانش‌آموختگان فرهیخته بخش کشاورزی و مهندسی آب به‌عنوان یک پشتوانه علمی قوی است. شرکت مهندسین مشاور آب برهان سانیا دارای گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره در گروه تخصصی زیر از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می باشد:

- آب و خاک و امور زیربنایی و مکانیزاسیون

پیمانکاری آب

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری


شرکت آب برهان آوان دارای گوهینامه صلاحیت پیمانکاری از وزارت جهاد کشاورزی به شرح ذیل می باشد:

- رشته آب پایه 4

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری


سازمان برنامه و بودجه کشوری یکی از سازمان های ستادی است که در سال ۱۳۲۷ به عنوان یکی از پایه های نظام اقتصادی ایران به وجود آمده است. شرکت آب برهان آوان شرکت پیمانکاری گروه شرکت‌های آب برهان می‌باشد که دارای گواهینامه‌های صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه در تخصص‌های زیر می‌باشد:

- رشته آب پایه 5
- رشته ساختمان و ابنیه پایه 5

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاور


سازمان برنامه و بودجه کشوری یکی از سازمان های ستادی است که در سال ۱۳۲۷ به عنوان یکی از پایه های نظام اقتصادی ایران به وجود آمده است. وظیفه این سازمان، برنامه‌ریزی و نظارت توسعه‌ای و راهبردی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور بود که تحت نظر یک شورای عالی، یک هیئت نظارت و یک مدیرعامل فعالیت می‌ کرد.
شرکت مهندسین مشاور آب برهان سانیا در گروه مهندسی آب، دارای گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره از این سازمان می‌باشد:

- تخصص شبکه های آبیاری و زهکشی پایه 3
- تخصص تاسیسات آب و فاضلاب پایه 3