خانواده گروه شرکت های آب برهان

مهندسین مشاور آب سانیا

سخن مدیر عامل

هرگاه تخصص، تجربه، تعهد و بهره گیری از تکنولوژی و دانش روز دنیا در کنار هم قرار می‌گیرد نتایجی تحسین برانگیز ایجاد می‌نماید. اهمیت دانش آب با شرایط کنونی کشور عزیزمان بیش از پیش می باشد که باید به آن به صورت ویژه توجه شود و از تکنولوژی‌های روز دنیا و کارشناسان با تجربه برای حفظ و ارتقای این دانش بهره گرفته شود. در طول فعالیت خود با به اشتراک گذاشتن تخصص و تجربه در راستای رشد و تعالی متخصصین صنعت آب قدم برداشته‌ایم و این رویکرد باعث گردهم‌آیی تیمی دلسوز و متعهد از متخصصین رشته مهندسی آب شده است که خانواده بزرگ آب برهان را به وجود آورده است. یکی از اصلی‌ترین اهداف ما در گروه شرکت‌های آب برهان ارائه خدمات مشاوره با كيفيت مطلوب در زمينه‌هاي آبیاری و زهکشی، آب و فاضلاب و مهندسی ارزش و ایجاد اشتغال برای کارشناسان و دانشجویان رشته مهندسی آب می‌باشد.

اعضای شرکت

مهندسین مشاور آب
مهدی معصومی
سمت: رئیس هیئت مدیره
تحصیلات: کارشناسی ارشد منابع آب
شروع همکاری: 1392/05/09
مهندسین مشاور آب
حمید منصوریان
سمت: مدیرعامل آب برهان سانیا
تحصیلات: کارشناسی ارشد عمران آب
شروع همکاری: 1392/05/09
پیمانکاری آب
سیدرضا حسینی
سمت: مدیرعامل آب برهان آوان
تحصیلات: کارشناسی ارشد آبیاری
شروع همکاری: 1396/01/01
مهندسین مشاور آب
حسین یوسفی
سمت: مدیر اجرایی
تحصیلات: کارشناسی مهندسی آب
شروع همکاری: 1399/07/01
مهندسین مشاور آب
فاطمه آذرخش
سمت: مدیر اداری
تحصیلات: کارشناسی ارشد منابع آب
شروع همکاری: 1397/10/01
مهندسین مشاور آب
مجید نوری
سمت: مدیر پروژه
تحصیلات: دکتری آبیاری و زهکشی
شروع همکاری: 1397/03/06
مهندسین مشاور آب
مجتبی حاجی پیرفرخانی
سمت: مدیر بخش نظارت
تحصیلات: کارشناسی مهندسی آب
شروع همکاری: 1400/10/01
مهندسین مشاور آب
سید محمدعلی مداح زاده یزدی
سمت: کارشناس طراح
تحصیلات: کارشناسی ارشد آبیاری
شروع همکاری: 1397/03/06
پیمانکاری آب
مجید یاوری
سمت: سرپرست کارگاه
تحصیلات: کارشناسی مهندسی آب
شروع همکاری: 1398/07/21
علی معصومی دکتری زراعت
علی معصومی
سمت: مشاور
تحصیلات: دکتری زراعت
شروع همکاری: 1398/01/01
اشکان آل بویه
سمت: کارشناس ناظر
تحصیلات: کارشناسی ارشد سازه های آبی
شروع همکاری: 1401/02/01
مهندسین مشاور آب
دنیا معصومی
سمت: کارشناس طراح
تحصیلات: کارشناسی علوم و مهندسی آب
شروع همکاری: 1399/02/01
اردلان ذوالفقاران
سمت: مشاور
تحصیلات: دکتری آبیاری و زهکشی
شروع همکاری: 1399/08/01
آیدا هاجری
سمت: کارشناس طراح
تحصیلات: کارشناسی ارشد منابع آب
شروع همکاری: 1399/09/01
محدثه عرب
سمت: کارشناس
تحصیلات: کارشناسی علوم و مهندسی آب
شروع همکاری: 1402/04/01
نجم الدین منصوریان
سمت: مشاور
تحصیلات: دکتری اقتصاد کشاورزی
شروع همکاری: 1397/09/01
سعید گلزاری
سمت: کارشناس
تحصیلات: کارشناس عمران- نقشه برداری
شروع همکاری: 1396/03/01
زینب پور مسئله گو
سمت: کارشناس اداری
تحصیلات: کارشناسی حسابداری
شروع همکاری: 1398/05/17
پایان همکاری: 1399/05/17
سید مجتبی نوری حسینی
سمت: مشاور
تحصیلات: دکتری خاک شناسی
شروع همکاری: 1397/09/01
پایان همکاری: 1402/02/14
مهندسین مشاور آب
مسعود محمدی
سمت: کارشناس طراح
تحصیلات: دکتری آبیاری و زهکشی
شروع همکاری: 1398/10/01
پایان همکاری: 1399/08/30
محمدمهدی وزیری
سمت: سرپرست کارگاه
تحصیلات: کارشناسی مهندسی آب
شروع همکاری: 1396/11/01
پایان همکاری: 1400/02/01
فاطمه محولاتی
سمت: کارشناس ناظر
تحصیلات: کارشناسی ارشد آبیاری
شروع همکاری: 1398/10/02
پایان همکاری: 1401/06/31
زهرا محولاتی
سمت: امور اداری
تحصیلات: کارشناسی زراعت
شروع همکاری: 1398/10/02
پایان همکاری: 1400/06/31
سجاد رضایی
سمت: کارشناس
تحصیلات: کارشناسی کشاورزی
شروع همکاری: 1399/07/01
پایان همکاری: 1400/06/31
ابوذر برسلانی
سمت: کارشناس
تحصیلات: کارشناسی مهندسی آب
شروع همکاری: 1398/05/01
پایان همکاری: 1399/04/31
پریسا فیروزه
سمت: کارشناس اداری
تحصیلات: کارشناسی زراعت
شروع همکاری: 1400/04/01
پایان همکاری: 1401/06/30
رضا وحدتی
سمت: کارشناس ناظر
تحصیلات: کارشناسی ارشد آبیاری
شروع همکاری: 1400/02/01
پایان همکاری: 1401/05/31
محمد رضازاده
سمت: کارشناس ناظر
تحصیلات: کارشناسی زراعت
شروع همکاری: 1400/02/06
پایان همکاری: 1401/04/31
فاطمه قاضوی
سمت: کارشناس اداری
تحصیلات: کارشناسی حسابداری
شروع همکاری: 1400/02/01
پایان همکاری: 1401/05/31
روح الله بقایی
سمت: کارشناس ناظر
تحصیلات: کارشناسی مهندسی آب
شروع همکاری: 1401/01/01
پایان همکاری: 1401/03/31