طراحی آبرسانی شهری

کتاب طراحی آبرسانی شهری

ناشر : شهرآب

نویسنده : مهندس جلال آشفته

توضیحات

کتاب طراحی آبرسانی شهری تألیف مهندس جلال آشفته یک منبع جامع و کاربردی برای مهندسین عمران، محیط زیست و سایر متخصصان و مهندسین مشاور مربوط به زمینه آب و فاضلاب، آبیاری و مدیریت منابع آب می‌باشد. این کتاب بر مبنای دانش و تجربیات ارزشمند مهندس آشفته در مقام مهندسین مشاور در پروژه‌های طراحی و توزیع آب شهری و روستایی و همچنین طراحی و اجرا سیستم‌های آبیاری در حوزه مدیریت منابع آب و طراحی شبکه آبیاری و آبرسانی، تألیف شده است.

این کتاب با بررسی اصول و مفاهیم پایه‌ای آبرسانی شهری و تعیین مقدار آب شروع می‌شود، سپس در مورد مخازن زمینی و هوایی و مصالح لوله‌کشی صبحت می‌کند و در فصل پنجم به طراحی شبکه‌های لوله کشی و طراحی خط انتقال آب و طراحی و توزیع آب شهری پرداخته می‌شود.

در فصل ششم مهندس آشفته آب‌های زیرزمینی و قنات‌ها را بررسی می‌کند و در ادامه پمپ‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ را زیر ذره‌بین می‌برد.

در فصل هشتم دو پروژه عمومی توزیع آب شهری طراحی و محاسبه می‌شوند. در فصل‌های بعدی خوانندگان با مسائل ضربات ناگهانی آب در لوله‌ها، هیدرولوژی و منابع آب‌های زیرزمینی و شیمی تصفیه آب شامل انعقاد، سختگیری و گندزدایی آشنا می‌شوند و در ادامه نیز به اصول طراحی آبگیرها و سدها، سازه مجاری آب و فاضلاب و سیستم لوله کشی آبرسانی پرداخته می‌شود و در فصل انتهایی کتاب یک پروژه مجدداً طراحی می‌شود.

کتاب طراحی آبرسانی شهری یک منبع ارزشمند و جامع است که به خوانندگان امکان می‌دهد تا با اصول، تکنیک‌ها و چالش‌های فعلی در زمینه طراحی و مدیریت شبکه‌های آبرسانی آشنا شوند. توجه به این موضوع به خصوص در دنیای امروز با توجه به افزایش جمعیت شهری و تغییرات آب و هوایی بسیار حیاتی است.

نویسنده با تجربیات گسترده خود در این حوزه، با استفاده از زبانی ساده و قابل فهم، مفاهیم پیچیده و تکنیک‌های مربوط به طراحی و مدیریت سیستم‌های آبرسانی را توضیح می‌دهند.

در نهایت، کتاب طراحی آبرسانی شهری، کتابی است که برای دانشجویان مدیریت منابع آب، آب و فاضلاب، مهندسین مشاور، مهندسین عمران و محیط زیست، مدیران پروژه‌های آبرسانی و آبیاری و حتی سیاستمداران می‌تواند منبعی بسیار مفید باشد.

کتاب های مرتبط