هیدرولیک کانالهای باز

کتاب هیدرولیک کانالهای باز

ناشر : دانشگاه امام رضا (علیه السلام)

نویسنده : دکتر سیدمحمود حسینی – دکتر جلیل ابریشمی

توضیحات

هنگامی که به کانال‌های باز نگاه می‌کنیم، در واقع با پیچیدگی‌هایی از اصول هیدرولیک سر و کار داریم. یکی از مهم‌ترین اصول در هیدرولیک کانال‌های باز، هماهنگی بین جریان آب و خصوصیات زمین است. از طرفی یکی از چالش‌های بزرگ در کشاورزی و مدیریت کانال‌های باز، تدبیر در مصرف آب است. مدیریت منابع آب در کانال‌ها نیازمند بکارگیری اصول مهندسی پیچیده صنعت آب است. هیدرولیک کانال‌های باز، از اصول صنعت آب تا اصول زمین‌شناسی را در خود جای داده‌است. گرچه امروزه تکنولوژی و علم برای آبیاری و مصرف بهینه آب به کمک کشاورزان آمده است اما جریان آب در کانال‌های باز همچنان نیاز به فهم عمیقی دارد.

کتاب "هیدرولیک کانال‌های باز" تلاشی جامع برای پوشش اصول اساسی و کاربردهای گوناگون هیدرولیک کانال‌های باز در حوزه‌های مختلف مهندسی صنعت آب و کشاورزی است.

کتاب هیدرولیک کانال‌های باز نوشته دکتر سید محمود حسینی و دکتر جلیل ابریشمی یکی از آثار برجسته در این حوزه است که تا امروز به چاپ سی و هفتم رسیده است. این کتاب شامل ۴ بخش و ۱۳ فصل می‌باشد.

در فصل اول کتاب، نویسندگان خواننده را با مفاهیم اولیه حاکم بر جریان‌های آزاد مانند تقسیم‌بندی انواع کانال، مشخصاًت هندسی کانال‌ها، طبقه‌بندی انواع جریان و مفاهیم سرعت و توزیع فشار، آشنا می‌کنند.

در فصل دوم کتاب در مورد انرژی درکانال‌های باز و مفاهیمی مانند معادله انرژی و محاسبات عمق بحرانی صحبت شده است.

درفصل سوم کتاب نویسندگان به سراغ اصل اندازه حرکت در کانال‌های باز رفته‌اند ودر فصل چهارم مبحث جریان‌های دائمی در کانال‌های باز مانند جریان‌های یکنواخت، فرمول و تعیین ضریب شزی و بهترین مقطع هیدرولیکی مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل پنجم و ششم در مورد تئوری جریان‌های متغیر تدریجی در کانال‌های باز و نحوه شکل‌گیری و معادله دینامیکی جریان‌های متغیر و محاسبات آن‌ها صحبت شده است. در فصل هفتم خوانندگان با مبحث جریان‌های متغیر مکانی و معادله‌های آن‌ها آشنا می‌شوند.

 بخش سوم کتاب که شامل چهار فصل می‌باشد که نویسندگان به سراغ بررسی و توصیف سرریزها، تبدیل‌ها، سازه‌های کنترل‌کننده جریان مانند آبشار آزاد یا ناودان‌ها و در نهایت شرح پرش‌های هیدرولیکی رفته‌اند.

در فصل دوازدهم کتاب خوانندگان جریان‌های غیردائمی و معادله پیوستگی را می‌آموزند و در فصل انتهایی کتاب در مورد روندیابی سیل و روش پالس و روش ماسکینگام صحبت شده است.

در انتها این کتاب به صورت تخصصی و دقیق به اصول و کاربردهای هیدرولیک کانال‌های باز می‌پردازد و اطلاعات تخصصی به خوانندگان و دانشجویان انتقال می‌دهد.

کتاب های مرتبط