بازدید معاونت آب و خاک کرج از سامانه های نوین آبیاری

در شرح خدمات مراحل مختلف طرح هاي آبياري و زهكشي كه طي سال هاي 1364 تا 1375 تهيه گرديد، موضوع شرح خدمات مهندسي نظارت بر بهره­ برداری و نگهداري سامانه­ های آبياري و زهكشي از نظر دور مانده بود. تجارب بيش از سه دهه از عمر بهره­ برداری سامانه ­های آبياري و زهكشي توسط نهادهاي دولتي، نيمه­ دولتي و خصوصي نشان می ­دهد كه تحقق اهداف سرمايه گذاري هاي مالي و انساني قابل توجه كه بر روي سامانه­ هاي آبياري و زهكشي انجام شده مستلزم نظارت دقيق بر نحوه ­ي مديريت و عمليات بهره برداري و نگهداري و ارزيابي دستورالعمل هاي بهره برداري و نگهداري تهيه شده در مرحله طراحي و اعمال تغييرات و اصلاحات لازم در آن هاست. 

در این راستا معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی (مجری طرح سامانه های نوین آبیاری) برای مصرف بهینه آب در مزرعه و ارتقای بهره وری آن، اقدام به نظارت بر بهره برداری و نگهداری سیستم های نوین آبیاری نموده است.

نظارت بر بهره برداری و نگهداری سامانه های نوین آبیاری

نظارت بر بهره برداري و نگهداري سامانه هاي آبياري و زهكشي در همه ابعاد اعم از مديريت و برنامه ريزي، ساختار تشكيلاتي و شرايط احراز صلاحيت اركان و اجزاي تشكيلات، عمليات بهره برداري و نگهداري، ارتباطات بالادستي با كارفرما، مديريت منابع آب و ساير سازمان هاي ذي ربط و ارتباطات پايين دستي با تشكل ها يا كشاورزان آب بر و ساير آب بران سامانه، چگونگي تعامل با آن ها، نحوه ی اداره مالي تشكيلات و تهيه گزارش های ادواري و سالانه عملكرد مديريت، بهره برداري و نگهداري سامانه بايد انجام شود.

شرکت آب برهان سانیا یکی از شرکت های مهندسین مشاور آب پیشرو در این امر بوده است که به نظارت بر بهره برداری و نگهداری حدود 4.500 هکتار از سیستم های آبیاری نوین استان مرکزی، اقدام نموده است.
استان مرکزی به‌عنوان دومین قطب صنایع مادر تخصصی، چهارمین قطب صنعت کشور محسوب می‌شود و در زمینه تنوع تولیدات صنعتی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است. این استان با وجود صنعتی بودن در زمره ۱۰ استان نخست کشور در بخش کشاورزی است که ۹۰ هزار بهره‌بردار شامل ۲۰ درصد شاغلان استان در این حوزه فعال هستند.
در این راستا، اهمیت نظارت بر بهره برداری و نگهداری سامانه های نوین آبیاری در این استان بیش از پیش مشخص می گردد.

در ادامه تصاویری از بازدید جناب آقای دکتر عبدی و سرکار خانم مهندس محمدپور از معاونت آب و خاک کرج و مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی ارائه می شود که اهمیت این موضوع را نمایش می دهد.