کتاب جمع آوری فاضلاب

طراحی شبکه جمع آوری آب و فاضلاب

نویسنده : دکتر محمدتقی منزوی

توضیحات

 

جمع آوری فاضلاب نوشته محمدتقی منزوی، کتابی کامل برای انتخاب مناسب‌ترین روش شبکه‌ی جمع‌آوری آب و فاضلاب می‌باشد. نویسنده با توجه به تجربیات شخصی در طرح شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب تلاش کرده است تا با مقایسه‌ی کتاب‌های گوناگون در این زمینه به زبان‌های آلمانی، انگلیسی و فارسی مناسب‌ترین روش برای شرایط اجتماعی و اقلیمی ایران پیشنهاد گردد.

این کتاب شامل هفت بخش است که به طوری مفصل به موضوعات زیر پرداخته است:

در پیش گفتار و بخش اول ، اهمیت جمع‌آوری فاضلاب در جهان امروز، روش‌های جمع‌آوری فاضلاب‌ شهری و انواع و خواص فاضلاب‌ها اشاره شده است.

بخش دوم به موضوعات، مقدار فاضلاب‌های خانگی، مقدار فاضلاب‌های صنعتی و مقدار فاضلاب‌های ناشی از بارندگی پرداخته شده است. همچنین مهمترین مراحل بهره‌برداری از شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب شهری که باید برای تعیین مقدار فاضلاب مورد توجه قرار گیرند در این بخش مورد توجه بوده است.

در بخش سوم این کتاب در رابطه با تاسیسات شبکه‌ی جمع‌آوری فاضلاب توضیحاتی ارائه شده است همچنین با توجه به نوع فاضلاب بهترین جنس فاضلاب‌روها پیشنهاد داده شده است.

بخش چهارم کتاب اطلاعاتی در ارتباط با تلمبه‌خانه‌های فاضلاب و ویژگی‌های پمپ‌های آب و فاضلاب و مهمترین انواع آن‌ها در اختیار خواننده قرار می‌دهد.

در بخش پنجم به محاسبه‌های مربوط به شبکه‌های جمع‌آوری آب و فاضلاب، قوانین هیدرولیکی و محدودیت‌های احتمالی ایجاد شده پرداخته می‌شود.

در بخش ششم تلاش شده تا نکاتی در مورد شکل اجرایی کارگذاردن لوله‌های فاضلاب و ضوابط مربوط به آن بیان گردد. در بخش پایانی این کتاب نکاتی در مورد نگهداری شبکه‌ی جمع‌آوری فاضلاب و معایب احتمالی شبکه‌ی جمع‌آوری فاضلاب بیان شده است.

در نوشتن این کتاب تلاش شده است تا مطالب آن بیشتر عملی باشد و به صورت ساده و با واژه‌های فارسی و قابل فهم همراه با نمونه‌های عددی به خواننده عرضه شود. همچنین برای آگاهی بر معنی واژه‌های انگلیسی بکار رفته در کتاب، واژه‌نامه‌ای انگلیسی به فارسی در پایان کتاب آورده شده است.

کتاب های مرتبط