معرفی بهترین نرم‌افزار مهندسی آب (صنعت آب)

نرم‌افزار SURFACE

نرم افزار SURFACE یک ابزار قدرتمند است که در سال 2009 توسط سازمان سرویس حفاظت منابع طبیعی آمریکا ارائه شد. این نرم افزار برای شبیه سازی، ارزیابی و طراحی سیستم های آبیاری کم فشار استفاده می شود.

مزایای استفاده از نرم افزار Surface:

صرفه جویی در زمان: این ابزار محاسبات و تحلیل‌های سیستم آبیاری کم فشار را با روش های مختلف انجام می‌دهد و باعث صرفه جویی زمان و افزایش بهره وری مهندسین آب می‌شود.
ارائه نتایج دقیق: مهندسان و محققان می‌توانند به نتایج بدست آمده از نرم‌افزار SURFACE برای استفاده در پروژه‌های آبیاری و زهکشی اطمینان داشته باشند.
افزایش راندمان و بازدهی: این نرم‌افزار بازدهی طراحی و بهره برداری سیستم‌های آب را نشان می دهد و بر اساس آن می توان به طراحی کارآمد سیستم های آبیاری کم فشار پرداخت.
 

نرم‌افزار SURFACE برای مهندسی آب و آبیاری

استفاده از نرم افزار Surface بسیار آسان است. برای کار با نرم افزار ابتدا واحد رو مشخص کنید و سپس داده های ورودی رو در بخش input وارد نرم افزار کنید.

اطلاعات مهمی که باید وارد کنید شامل موارد زیر می باشد:

  • در اولین بخش نوع آبیاری سیستم را مشخص می کنیم. سیستم می تواند بصورت موجی یا بر اساس آب درخواستی مدل و شبیه سازی شود که دراکثر طرح ها این شبیه سازی بر اساس آب درخواستی می باشد.  نوع رژیم جریان که در ایران کثرا پیوسته است. 
  • تعیین سرعت مدلسازی 
  • وارد کردن پارامترهای هر جویچه، کرت یا نوار آبیاری که شامل دبی، زمان قطع جریان و ضریب آبشویی است. 
  • وارد کردن توپوگرافی طول و عرض مزرعه و شیب طولی 
  • مشخص کردن باز یا بسته بودن انتهای جویچه
  • وارد کردن شیب طولی و ضریب زبری مانینگ 
  • وارد کردن نوع خاک مزرعه. در این روش نوع خاک مزرعه بسیار مهم است. 
  • تقسیم بندی عرض جویچه بر اساس دبی و حقابه موجود تا حداکثر عمق هر جویچه مشخص شود. دراین حالت ظرفیت جویچه ها مشخص می شود. 
  • و در بخش آخر، حقابه هر جویچه و حقابه موجود را نیز وارد می کنیم.

پس از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز و اجرا شدن شبیه سازی میتوان راندمان کاربرد، کفایت آبیاری، زمان و هیدروگراف پیشروی را مشاهده کرد و نتیجه مدلسازی را بهبود داد.

 نرم افزار SURFACE برای مهندسان و دانشجویان رشته مهندسی آب ابزاری حیاتی است که به آن‌ها امکان می‌دهد براحتی سیستم‌های آبیاری کم فشار را طراحی و بهبود دهند.