برگزاری سمینار اصول مطالعات و نظارت در پروژه‌های اجرایی مناطق عشایری

سمینار اصول مطالعات و نظارت در پروژه‌های اجرایی مناطق عشایری با همکاری مدیریت اداره کل امور عشایر خراسان رضوی در شهرستان مشهد برگزار گردید. در این سمینار آقای دکتر میزبان معاون توسعه و امور زیربنایی، خانم دکتر حسینی مدیر کل مطالعات امور عشایری سازمان امور عشایر کشور و مدیران مطالعات امور عشایر استان‌های کشور حضور داشتند و به بحث و تبادل نظر پیرامون اهمیت بررسی و نظارت بر اجرای طرح‌های خطوط انتقال آب پرداختند.

پروژه اجرایی مناطق عشایری | آب برهان

بخش عمده‌ای از توسعه اقتصادی ما به توسعه عشایر مربوط است که همین دلیل خوبی است برای اینکه بتوانیم خدمات‌رسانی خوبی به این قشر انجام بدهیم. در این رابطه، خطوط انتقال آب از اهمیت بالایی برای تامین معیشت عشایر، برخوردار است. نظارت عالیه بر کار پیمانکاران برای اجرای صحیح خطوط انتقال آب، نه تنها سبب حفظ سرمایه‌گذاری کشور می‌شود که سبب زندگی با آسایش و راحتی این قشر زحمتکش نیز می‌شود.

نظارت بر اجرای پروژه های خط انتقال عشایر چه اهمیتی دارد؟

 •    کاهش مشکلات اجتماعی بین عشایر و پیمانکار در جهت پیشبرد پروژه
 •  بررسی موانع موجود در اجرا و ارائه راهکار برای رفع آن ها
 •  بررسی برنامه زمان بندی و مطابقت آن با فرایند اجرا   
 •  بررسی صورت وضعیت پیمانکار به صورت ماهانه و حفظ سرمایه کشور 
 •  بررسی و ارائه گزارش پیشرفت پروژه و ارائه راهکارها برای بهبود اجرا 
 •  امکان نظارت مستمر در بخش های مختلف پروژه
 • جانمایی صحیح بخش های مختلف پروژه با توجه به مشکلات اجتماعی و اداری به وجود آمده در طرح‌ها
 •  مستند سازی روند اجرای پروژه

علاوه بر نظارت، بخش مطالعات پایه و تفضیلی پروژه‌ها نیز مهم هستند که در جلسه مطرح شد. در زمان مطالعات و طراحی خطوط انتقال آب، علاوه بر بررسی‌های هیدرولیکی و مهندسی پروژه، مطالعات جمعیت‌شناسی، مطالعات منابع آبی، تعیین سرانه مصرف متناسب با شرایط زندگی عشایر انجام و استانداردهای موجود نیز رعایت شود تا طرحی جامع و کامل تهیه شود. در این بین تجربه کافی مهندسین مشاور در برآورد مالی و تهیه اسناد مناقصه پروژه، کمک شایانی به اجرای پروژه و سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

از موضوعات دیگری که در این دوره آموزشی مطرح شد، بازبینی مطالعات انجام شده می‌باشد. چند مورد از اهمیت بازبینی طرح‌های مطالعاتی به شرح ذیل است:

 •    تهیه فرمت جامع برای پروژه‌های مطالعاتی در کشور 
 •    تهیه نقشه های اجرایی در فرمت یکسان برای بهبود شرایط اجرایی پروژه ها    
 •  انتقال اطلاعات و تجارب بین استان های مختلف  
 •  بازنگری طرح ها به صورت تخصصی و کاهش ایرادات فنی    
 •  کاهش زمان بررسی و تصویب در کمیته های فنی مرتبط در استان و کشور
 •  کاهش حجم کاری بخش مطالعات استان ها و بهبود خدمت رسانی 
 •  کاهش تغییرات در زمان اجرای طرح ها 
 •  قابلیت بررسی بخش های مختلف هر مطالعه توسط تخصص های مرتبط

 

کار گروه نظارت پروژ ه های عشایری| آب برهان